advertentie

maandag 19 november 2012

Weekblog week 46 - 2012 (11 t/m 17 november)Herfst in het aardbeienveld


collega Marcel Dings heeft de korven waar de aardbeien bij het Huis van de Smaak in stonden bij mij afgeleverd. Ik ga ze volgend jaar hier een plaatsje geven.


Was best lekker! Pannenkoek met daarop aardbeien uit de diepvries, eventjes gebakken en gecaramelliseerd in gember met suiker


We hebben nu kleine exemplaren van de Strawberrytree in de aanbieding. Een kerstactie tot 31 december. Kijk maar even op de facebookpagina van Treedesign.


Tijdens mijn weekje verblijf op Kasteel Slangenburg van enkele weken geleden kwam er zomaar op een bepaald moment een spreuk langs, die me tot op de dag van vandaag bezig houdt. Deepak Chopra zei eens: 'geniet van het moment, hoe de dingen ook aflopen. Dat is leven in de wijsheid van de onzekerheid'. Ik vertaal dat zelf steeds als: 'volg je intuïtie, blijf jezelf en laat je niet steeds afleiden door betweters en mensen die je iets op de mouw willen spelden'. Een boek schrijven is zoiets wat ik al een aantal jaren in mijn achterhoofd heb zitten. Ik wist nooit goed waarover het dan precies zou moeten gaan en met welk doel, maar sinds ik me dankzij een gelijkgestemde vriendin met mezelf geconfronteerd zag worden, kwam dat schrijfbeeld weer duidelijk terug. Ik zie een doel, nu er nog aan beginnen.....wie weet…

Afgelopen week was er redelijk wat ophef, want het Productschap Tuinbouw heeft besloten om de promotiecampagne voor arbeid in de tuinbouw te stoppen. De eerste scherven liggen op de grond dus. Het was al bekend dat er iets zou gaan gebeuren met de productschappen, maar de huidige regering heeft het schrappen van deze collectief-regel-organen onderdeel gemaakt van het regeerakkoord. Ze gaan de eerdere wens van de meerderheid van de Tweede Kamer dan ook uitvoeren. Zoals al verwacht werd lijkt het 'ieder voor zich en God voor ons allen' te worden. Er valt ook wat voor te zeggen.....Tuinders en andere ondernemers laten veel zaken wel heel makkelijk over aan de een of andere club waar ze verplicht een paar centen aan betalen. De betrokkenheid van hen bij de promotie van hun eigen product en bedrijf is echter zeer minimaal. Na het aan diggelen slaan van de promotiecampagne voor werk in de tuinbouw wordt ook de rest van de collectieve promotieactiviteiten kort en klein geslagen.

Het Huis van de Smaak op de Floriade was zo ongeveer wel het laatste wat er met verplicht collectief bij elkaar gespaard promotiegeld gedaan werd. Nu moeten de ondernemers het zelf gaan organiseren, al dan niet in een ander collectief verband. Dat Jan en alleman die niet in je collectiefje meedraait er ook van profiteert is niet te vermijden. Ik zie dan ook snel meer merken in de tuinbouw komen. Want als je op eigen kosten promotie maakt voor bijvoorbeeld aardbeien, dan wil je natuurlijk dat consumenten ook jouw aardbeien gaan kopen en niet die van een free-rider. Anders gezegd, als je het voor elkaar kunt krijgen dat er een halve kilo aardbeien per gezin meer gegeten wordt, dan wil je het liefst die halve kilo aan jouw markt toevoegen.

Professioneel promotie maken kost geld en vooral ook energie in de vorm van tijd. De tijd van liefdadigheid lijkt me hiervoor onderhand voorbij. Behalve het Huis van de Smaak zoals we dat gehad hebben zijn er al best wat losstaande initiatieven waar tuinders zich voor inzetten. Open dagen en een jaarlijks terugkerend evenement als Kom in de Kas. Of de tuinders die hebben geposeerd voor de Trotse Tuinders Kalender, die zichzelf in het gedruis storten. Alle beetjes helpen, maar ik zie ook wel dat ondernemers/tuinders nog veel moeten leren als het om communiceren met de consument gaat. Het moet veel meer zijn dan gratis producten uitdelen. Sterker nog, dat weggeeffenomeen wat in de hele agrarische sector gangbaar is levert in het geheel niks op. Het product en de productiewijze staan nog teveel centraal. Het moet meer om de mensen gaan en die moet je mobiliseren.

Het zou een mooi nieuw doel zijn om de GMO gelden aan te besteden (Gemeenschappelijke Markt Ordening). Dat Europese geld is er toch (nog steeds) en al veel te veel jaren verbrast aan schaalvergroting voor meer van het zelfde en productkostprijsverlagende activiteiten. Investeren in eigen creativiteit en initiatief lijkt me beter, in plaats van steeds die vermaledijde retail achterna te hollen. En steeds tot de conclusie te komen dat je de regie over je eigen spullen zelf volledig kwijt bent. Ja, nog steeds heb ik die spreuk van Deepak Chopra in mijn achterhoofd....

Nou mensen, tot volgende week dan maar weer,
Groeten van Jan

P.S. Reageer gerust op mijn berichtjes. Doe alsof je thuis bent op ons aardbeienbedrijf!
Geen opmerkingen: