advertentie

zondag 22 januari 2012

Weekblog week 3 - 2012 (15 t/m 21 januari)


Een gemiddeld Nederlands gezin eet maar tweeëneenhalve kilo aardbeien per jaar, terwijl dat in de ons omringende landen drieëneenhalve kilo is. Daar moeten we toch wat aan kunnen doen lijkt mij.


Een student aan de Aardbeienacademie stuurde me deze foto van een aardbeitje in wording, hartje winter. De oorzaak van de vroege bloei is het zachte najaar, maar dit vruchtje gaat het niet redden. Niet getreurd, er komen nog genoeg nieuwe aardbeienbloemetjes. foto Cathelijne


Marcel Dings en Marill Ooms presenteerden het initiatief Hollandse Aardbeien afgelopen week vol verve tijdens de Aardbeiendag


RTL weerman Reinier van den Berg was een prima dagvoorzitter tijdens de Aardbeiendag. Zijn presentatie over het weer was boeiend. Vooral zijn uitleg over hoe grote hagelstenen ontstaan in de zomer was verrassend.Terugkijkende op de afgelopen week kan ik niet anders concluderen dan dat het bruist in de aardbeienwereld. Het is inmiddels al een traditie dat half januari de Aardbeiendag georganiseerd wordt. Midden in de winter, als de aardbeientelers over het algemeen een rustige tijd beleven trekken ze in groten getale naar de Brabanthallen in Den Bosch. In de beginjaren van het evenement heb ik het genoegen mogen beleven aan de organisatie ervan mee te werken. Heden ten dage trekt de Aardbeiendag zo'n 500 bezoekers om naar interessante sprekers te luisteren, die het toch al hoge kennisniveau nog wat kunnen opvijzelen. Eerlijk gezegd vind ik het informele netwerken op die dag altijd het leukste, maar goed dat is mijn tic....

In een tijd dat het in de tuinbouw als geheel toch een beroerde tijd is vond ik de sfeer op de Aardbeiendag ronduit optimistisch. Nou helpt bij de pakken neerzitten ook niet weet ik uit ervaring, maar de aardbeienteelt doet het in vergelijking met andere sectoren nog relatief goed. Leuk om te weten, maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. De uitbreiding van de aardbeienteelt, met name in kassen is procentueel behoorlijk groot. In 2012 wordt alleen al in Nederland een uitbreiding van de oppervlakte kasaardbeien verwacht van 20% en dat zijn een heleboel aardbeien. Hou het maar op 5 miljoen kilo aardbeien meer.......

De consumptie van aardbeien kan zeker nog fors omhoog. In de ons omringende landen worden per persoon gemiddeld 40% meer aardbeien gegeten dan in Nederland. Daar liggen kansen, mits de aardbeien echt lekker zijn en dat mensen dat ook weten en ervaren. Vorig jaar is er al een groep aardbeientelers opgestaan die het contact met consumenten zelf aan willen gaan halen. Ze hebben zich Hollandse Aardbeien genoemd. Nederlandse vind ik persoonlijk correcter dan Hollandse, maar goed, het zij zo. Op de Aardbeiendag presenteerden twee van de initiatiefnemers het fenomeen en dat deden ze op een zeer wervende manier. Na afloop van de Aardbeiendag bleek er behoorlijk wat interesse bij telers om aan te haken. Aanhaken betekent dan wel dat je actief moet zijn en de kar dus mee moet trekken. Aangezien ik zelf niet zoveel aardbeien meer teel beschouw ik mezelf meer als een karduwer, of ambassadeur zo je wilt.

De Floriade 2012 in Venlo wordt ook een mooi project waar we de band met consumenten goed kunnen aanhalen. We gaan daar vanaf begin april tot begin oktober de bezoekers laten ervaren dat de ene aardbei de andere niet is, opdat ze het nooit meer zullen vergeten. Ik vind het echt fantastisch dat ik aan deze Floriade mag meewerken. Ik weet nog hoe de presentatie er 10 jaar geleden op de Floriade in Hoofddorp uitzag. Dat was echt waardeloos en dat was dus een gemiste kans. Dit jaar gaan we je verleiden en ga je jezelf verwonderen. Als je naar de Floriade gaat en natuurlijk doe je dat, doe daar dan het Huis van de Smaak aan en ga genieten van onze aardbeienpresentatie. Trouwens, de tickets voor het grootste evenement van Nederland in 2012 kunnen al besteld worden...

Nou mensen, tot volgende week dan maar weer,
groeten van Jan

P.S. Reageer gerust op mijn berichtjes. Doe alsof je thuis bent op ons aardbeienbedrijf!

Geen opmerkingen: